Menu
Obec Ohaře
ObecOhaře

Památné lípy

Památné lípy

Z kroniky obce Ohaře

Chloubou našeho hřbitova jsou dvě mohutné lípy, jimž do krásy není v okolí rovno. Podle vyprávění vsazeny byly roku 1783 při stavbě původního hřbitova. Zabloudí-li člověk za letních chvil v ticho našeho hřbitova, upoutá ho jejich zvláštní kouzlo.Každého chodce přivítají a podmaní. Jemné bzučení včel, jež pilně sbírají sladký med, jest ukolébavkou ve věčném spánku mrtvých. Jsou útěchou živým, kteří v nich tuší mocnou ochránkyni a utěšitelku lidského srdce, jež krvácí. Jemné záchvěvy větví, jež si pohrávají šumivými listy, vypráví o dávno uplynulých chvílích a tiše přivítají každého na poslední cestě. Kéž tyto staleté lípy, němí svědkové bolu, po dlouhá ještě léta konejší truchlící v jejich zármutku a pomáhají osušit slzy z lidských očí.

Zapsáno p. prof. J. Hájkem, obecním kronikářem, 1975 – 1989

Datum vložení: 25. 2. 2009 13:58
Datum poslední aktualizace: 20. 7. 2022 13:01

Akce podpořené dotacemi

nahoru