Menu
Obec Ohaře
ObecOhaře

Z historie MŠ Ohaře

Z kroniky obce Ohaře

Zapsáno p. prof. J. Hájkem, obecním kronikářem, 1975 – 1989

1980
Mateřská školka byla uvedena do provozu 24. března 1980 po adaptacích v bývalé nové škole. Ředitelkou se stala Ludmila Kličková z Ohař č. 74, která byla současně ředitelkou mateřské školy v Býchorech. Učitelkou byla ustanovena Věra Horáčková z Kolína, která sem denně dojížděla. Jako její pomocnice tu byla Ludmila Kotrbová z Ohař č. 92. Od 1. září na její místo jako druhá učitelka nastoupila zdejší rodačka, absolventka střední školy pedagogické, Jana Morávková. Školnicí se stala dlouholetá pečovatelka ve zrušeném zemědělském útulku Marie Jiroudková z Ohař č. 88. Kuchařkou byla Ludmila Strejciusová z Ohař č. 80. Školka byla pro svůj účel velmi dobře vybavena a docházely sem děti z Dománovic, Chrčic, Němčic a z Ohař.

1981
Ve školce bylo zapsáno 32 dětí a do školky průměrně docházelo 25 dětí. Ředitelkou školky se stala Věra Horáčková z Kolína. Do 20. května působila vedle paní ředitelky jako učitelka Jana Morávková, provdaná Koucká. Po jejím odchodu na mateřskou dovolenou vedla školku až do prázdnin sama ředitelka. Dne 1. srpna tu nastoupila učitelka Jana Jůzová z Kolína. Ludmila Strejciusová byla kuchařkou do konce roku.

1982
Od 1. ledna byla kuchařkou Anděla Koděrová z Polních Chrčic a od 1. září tu opět nastoupila jako učitelka Jana Koucká. Školnicí byla pořád Marie Jiroudková.

1983, 1984
V roce 1983 a 1984 nenastaly žádné personální změny.

1985
Do školky docházelo a dojíždělo 28 dětí. Kuchařkou až do 1. září byla Anděla Koděrová z Chrčic a po ní do konce roku Lenka Landová z Ohař č. 97.

1986
V roce 1986 došlo ve školce k jedné změně. Dne 1. listopadu odešla na mateřskou dovolenou učitelka Jana Koucká, provdaná Patočková a na její místo nastoupila Lenka Nitlová z Kolína.

1987
Po odchodu Anděly Koděrové převzala vedení kuchyně Zdeňka Kličková z Ohař č. 74.

1988
K 1. září odešla na mateřskou dovolenou učitelka Lenka Nitlová a na její místo přišla učitelka Blanka Nouzová z Kolína.

1989
V roce 1989 navštěvovalo školku 21 dětí. Ředitelkou jako v létech minulých byla Věra Horáčková z Kolína, učitelkou Jana Patočková, rozená Morávková, kuchařkou Zdeňka Kličková a školnicí Marie Jiroudková, všechny z Ohař.

Akce podpořené dotacemi

nahoru