Menu
Obec Ohaře
ObecOhaře

Z historie KOŽ

Z knihy zápisů ze schůzí

O přesném vzniku Českého svazu žen v Ohařích se nedochovaly záznamy. Podle knihy zápisů ze schůzí víme, že se ženy podílely na dění ve vsi od roku 1973. Ale podle pamětníků pracovaly už před rokem 1968, kdy v jejich čele stála paní Rejfková.

1973 – 27 členek
V tomto roce podle zápisu vyrobil na dětský den pan Janák chůdy a stupínek vítězů. Obojí používáme ještě dnes. Ženy pořádaly kurz šití a díky ženám byl zakoupen mandl a paní Rejfková mandlovala prádlo. Tato služba však nebyla využita tak, jak se předpokládalo.

1975 - 23 členek
Opět byl zajištěn (již třetím rokem) kurz šití, který vedla paní Jelínková. Ženy kromě kulturních akcí pomáhaly v JZD a účastnily se brigád v obci.

1976 – 23 členek

 • předseda – pí. Mazurová R.
 • místopředseda – pí. Valášková H.
 • hospodářka – pí. Suchánková M.
 • jednatelka – pí. Kličková L.
 • členky výboru – pí. Strejciusová, pí. Junková, pí. Staňková
 • revizní komise – pí. Štěrbová, pí. Jiroudková, pí. Součková

1978 – 27 členek

 • předseda – pí. Vokálová M.
 • místopředseda – pí. Valášková
 • hospodářka – pí. Suchánková M.
 • jednatelka – pí. Strejciusová
 • výběrčí – pí. Junková Vlasta
 • revizizní komise – pí. Dostálová B., pí. Kličková L.,pí. Mazurová

1980 – 24 členek

 • Byla zvolena nová předsedkyně pí. Libuše Kotrbová.

1981

 • 13.10. se na schůzi řešilo, že je velmi malá účast členek na schůzích a organizace přestala dočasně fungovat.

1989
29.3. se konala ustavující schůze ČSŽ, kde byl zvolen nový výbor:

 • předseda – pí. Kličková L.
 • místopředseda – pí. Patočková J.
 • hospodářka – pí. Steklá B.
 • jednatelka – pí. Svobodová H.
 • členky výboru – pí. Mašková H., pí. Světinská M., pí. Suchánková E.
 • revizní komise – pí. Lhotáková I., pí. Skokanová M.


Od této doby začaly ženy pořádat karnevaly pro děti, dětské dny, Mikulášskou nadílku, účastnily se brigád v obci, zajišťovaly zájezdy do divadla, pouťové zábavy, posvícenské zábavy a plesy.

1990 – 24 členek
Sametová revoluce měla vliv na to, že dne 23. 4. 1990 odstoupila na vlastní žádost pí. L. Kličková z funkce předsedkyně. Zároveň i vystoupila z organizace. Myslím si, že to byla škoda, protože pracovala dobře a mnoho let. Spolu s ní ukončilo členství 17. 10. dalších 15 členek. Důvodem byla z části politická situace a z části to,že by musely členky doplatit příspěvky od roku 1981. Za novou předsedkyni byla na návrh pí. Kličkové zvolena pí. J. Patočková. Pokračovalo se v započatých akcích.

14. 1. 1999 se členky shodly na tom, že místo názvu ČSŽ budou používat označení KLUB OHAŘSKÝCH ŽEN.
Ženy zajistily také návštěvu kouzelníka v naší obci (4.9.), který připravil dětem pěkné odpoledne.

2000 – 24 členek
Od tohoto roku pomáhají ženy každý rok o Květinovém dnu v květnu s prodejem kytiček, které slouží na podporu boje s rakovinou. V naší obci se nám povedlo prodat 40 ks.

2002 – 24 členek
Na výroční schůzi byla zvolena zástupkyní pro jednání v Kolíně pí. J. Patočková.

 • předsedkyně – pí. Patočková J
 • pokladní – pí. Steklá B.
 • jednatel – pí. Svobodová H.
 • revizní komise – pí. Skokanová M.

Ženy poslaly příspěvek 1000,- Kč do Zálezlic, které postihly povodně. Na úřadě byla pro ženy připravena předváděcí akce firmy Oriflame.

2007 – 22 členek
Při volbách nedošlo ke změnám, akorát do revizní komise přibyla pí. Bělová.
Letos utvořily ženy hasičské družstvo a byly soutěžit a podpořit naše hasiče v Lipci a v Radovesnicích 2.

2008 – 22 členek
Letošní rok jsme podnikly kromě tradičních kulturních akcí pro děti a dospělé ještě další soutěžení s hasiči v Radovesnicích. Na soutěž nás tvrdě připravoval p.Pešta a my jsme tak získaly pro obec ocenění za 3.místo. Začátkem roku jsme se také spolu s hasiči zúčastnily natáčení rozhlasové soutěže „Dobráci roku''. Ve spolupráci s p. Peštou vznikla dvě sportovní odpoledne. Obě akce se vyvedly a všichni se dobře bavili. Také jsme na jaře sázely borovice a duby na obecním pozemku u hřiště.
Více ve Zprávě o činnosti za rok 2008.

Akce podpořené dotacemi

nahoru