Menu
Obec Ohaře
ObecOhaře

Modernizace sociálního zařízení MŠ Ohaře

                                                    

                                 

Projekt: Modernizace sociálního zařízení MŠ Ohaře

Realizace projektu "Modernizace sociálního zařízení MŠ Ohaře" byla podpořena z Programu rozvoje venkova - operace 19.2.1. v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro území MAS Zálabí. Cílem operace 19.2.1 je podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS.

  • Registrační číslo: 20/005/19210/120/099/003273
  • Výše dotace: 240.000,- Kč
  • Poskytovatel dotace: Státní zemědělský intervenční fond
  • Termín dokončení projektu: 8/2020

Hlavním cílem projektu bylo vybudování nového sociálního zařízení MŠ Ohaře s novými rozvody vody, rozvody vnitřní kanalizace a nového osvětlení tak, aby odpovídaly čs. normám. Rekonstrukcí a modernizací sociálního zařízení v MŠ došlo k úsporám vody,    k snížení finančních nákladů na opravy protékajících WC mís, pisoárů, vodovodního a kanalizačního potrubí a ke snížení spotřeby el. energie. Projekt zajistil bezpečné zázemí pro děti MŠ a návštěvníky volnočasových aktivit, kroužků.

Fotodokumentace MŠFotodokumentace MŠFotodokumentace MŠFotodokumentace MŠFotodokumentace MŠ

Akce podpořené dotacemi

nahoru