Navigace

Obsah

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

Kopírování a tisk dokumentů

             Černobíle

A4       - jednostranně       2 Kč
          - oboustranně        3 Kč

A3       - jednostranně       4 Kč

              Barevně

A4       - jednostranně       20 Kč

 

          Skenování

A4, A3   -jednostranně        5 Kč

Jestli náklady nepřesáhnou 10 Kč, nebudou požadovány

Náklady na opatření technických nosičů dat

Náklady na opatření technických nosičů dat (CD, DVD, přenosná paměť) budou účtovány podle skutečné pořizovací ceny.
Použití vlastního CD je nepřípustné.

Náklady na odeslání informací žadateli

Ceny budou účtovány dle platného ceníku České pošty s.p.

Pokud částka nepřesáhne 50 Kč, nebude účtována.

V případě osobního odběru požadovaných informací nebude nic účtováno.

 

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací

Do 30 minut zdarma.

Pokud vyhledávání přesáhne 30 minut

     - každá započatá hodina 150 Kč/hod. jeden pracovník

Informace budou předány až po zaplacení nákladů