Obsah

Opravné prostředky

Odvolání a stížnost:

  • odvolání nebo stížnost na postup se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydal
  • o odvolání nebo stížnosti na postup rozhoduje nadřízený orgán