Navigace

Obsah

Ohařáček

 

Ohařáček 1/2007 (velikost souboru: 11 MB)

Z obsahu: Slovo redaktorky - Otázka pro starostku - Zprávy ze zastupitelstva - Ze společnosti (leden - červen 2007) - Z historie školství v naší obci - Ze vzpomínek (pan Šašma, pan Pilař) - Akce, které hýbaly Ohařemi - Přečetli jsme si za Vás na internetu - Na co můžeme být v obci pyšní? (...paní Tuláčková - nejstarší obyvatelka Ohař) - Plánované akce

Ohařáček 2/2007 (velikost souboru: 3 MB)

Z obsahu: Slovo redaktorky na úvod - Co se událo - Tři otázky pro paní Ivetu Dudkovou - Co se projednalo v obecním zastupitelstvu - Co všechno "vodnes" čas - Plánované akce - Návrhy symbolů obce Ohaře - Co by bylo, kdyby... - Dušičky - Předvánoční svátky a zvyky - Slovo starostky na závěr

Ohařáček 3/2008 (velikost souboru: 10 MB)

Z obsahu: Slovo redaktorky na úvod - Otázky pro Radku Tomáškovou - Starostka promlouvá - Narodilo se, přistěhovalo se, oslavilo... - Romance ohařská - Schůzování aneb co se projednalo na zastupitelstvu - Kostel sv. Jana Nepomuckého - Nezapomněli jste? (...Váňovy bylinky, spisovatelka Fuchsová, vítání občánků v kostele, Mons. Dominik Duka v Ohařích...) - Zapojte se do soutěže! - A co akce plánované? - Na co můžeme být v Ohařích pyšní - Na co zas pyšní nejsme - Úřední hodiny (obecní úřad, pošta, obchod)

Ohařáček 4/2009 (velikost souboru: 13 MB)

Z obsahu: Věc obecní, psáno roku 2009 - Z listin obecních spisů - Kříž v polích - Hlahol vzpomínek (rozhovor s panem Tomáškem) - Skutky lidu ohařského - Náš "VIA projekt" - rok v mateřské školce - Plánuješ, plánujeme, plánujete... - Ze všech stran a ze všech směrů - Psáno rukou "Ohařáka" - Slib redaktorky - Slovo starostky na závěr

Ohařáček 5/2010 (velikost souboru: 13 MB)

Z obsahu: Z domoviny, aneb matrika 2010 - Z obecních zápisů - Půlrok na vsi, aneb co se dělo - Poděkování paní Horáčkové, Jiroudkové, Patočkové - Zprávičky ze školky - Volby do zastupitelstva obce Ohaře (volební strany KLUB OHAŘSKÝCH ŽEN, HASIČI OHAŘE a POHODA odpovídají na otázky redaktorky) - Pozvání na brigádu - Co je tu nového? - Vysvěcení kříže - Vyprávění ubíhající po negativu ujíždějícího vlaku - Hájku, háječku, hájku zelený... - Ohaře na fotografiích Michala Světinského - Slovo starostky na závěr

Přílohy Ohařáčku 5/2010: volební strana ROZVOJ OHAŘ odpovídá na otázky

                                        volební strana UNION OHAŘE odpovídá na otázky
 

Ohaře očima starostky 2010-2014 (velikost souboru: 30 MB)

 

Ohařáček 1/2016