Navigace

Obsah

Stránka

Pejskaři, pozor!

Pejskaři, pozor!

17. 6. 2009 Zobrazit více

Ohařské projekty byly úspěšné


 

Čtyři miliony si rozdělí celkem 19 projektů
Automobilka TPCA ve spolupráci s Nadací Partnerství uzavřela pátý ročník grantového programu Partnerství pro Kolínsko. Ohaře byly podpořeny hned dvakrát.
Velké poděkování patří obci Němčice a panu starostovi Milanovi Vackovi. Jejich prostřednictvím byla podána žádost na projekt pro Mateřskou školu Ohaře, který vypracovala paní ředitelka Iveta Dudková. Projekt s názvem „Evropany už od mateřské školy“ získal finanční podporu ve výši 78 675,- Kč a zkvalitní vzdělání a komunikaci jak s evropskými partnery školky, tak s okolními obcemi.
Za obec Ohaře projekt s názvem „Lípy potřebují ošetřit, ne pokácet“ vypracovala a žádost podala starostka Ing. Viera Obešlová. Na odborné ošetření všech vzrostlých stromů v obci získala grant ve výši 200 000,- Kč.
loga

9. 6. 2009 Zobrazit méně

Svoz odpadu v červnu

Svoz odpadu v červnu

27. 5. 2009 Zobrazit více

Provádění legalizace a vidimace

Provádění legalizace a vidimace

27. 5. 2009 Zobrazit více

Výzva MAS Zálabí - místo manažera

Výzva MAS Zálabí

26. 5. 2009 Zobrazit více

Poplatky na rok 2009

Poplatky na rok 2009

20. 5. 2009 Zobrazit více

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu

9. 5. 2009 Zobrazit více

Zahájení kombinovaného svozu odpadů

Zahájení kombinovaného svozu odpadů

14. 4. 2009 Zobrazit více

Předávání popelnic na bioodpad

Předávání popelnic na bioodpad.

9. 4. 2009 Zobrazit více

Stránka