Navigace

Obsah

Stránka

Pejskaři, pozor!

Pejskaři, pozor!

17. 6. 2009 Zobrazit více

Ohařské projekty byly úspěšné

Ohařské projekty byly úspěšné

9. 6. 2009 Zobrazit více

Svoz odpadu v červnu

Svoz odpadu v červnu

27. 5. 2009 Zobrazit více

Provádění legalizace a vidimace


 

Legalizace a vidimace
Od 26. května 2009 provádíme na OÚ Ohaře legalizaci (ověřování podpisů) a vidimaci (ověřování listin). Správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích činí:
ověření podpisu na listině        30,- Kč,
ověření listiny                         30,- Kč za každou i započatou stránku.
(originálu nebo úředně ověřené kopie)

27. 5. 2009 Zobrazit méně

Výzva MAS Zálabí - místo manažera

Výzva MAS Zálabí

26. 5. 2009 Zobrazit více

Poplatky na rok 2009

Poplatky na rok 2009

20. 5. 2009 Zobrazit více

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu

9. 5. 2009 Zobrazit více

Zahájení kombinovaného svozu odpadů

Zahájení kombinovaného svozu odpadů

14. 4. 2009 Zobrazit více

Předávání popelnic na bioodpad

Předávání popelnic na bioodpad.

9. 4. 2009 Zobrazit více

Stránka