Navigace

Obsah

Stránka

Pejskaři, pozor!

Pejskaři, pozor!

17. 6. 2009 Zobrazit více

Ohařské projekty byly úspěšné

Ohařské projekty byly úspěšné

9. 6. 2009 Zobrazit více

Svoz odpadu v červnu

Svoz odpadu v červnu

27. 5. 2009 Zobrazit více

Provádění legalizace a vidimace

Provádění legalizace a vidimace

27. 5. 2009 Zobrazit více

Výzva MAS Zálabí - místo manažera

Výzva MAS Zálabí

26. 5. 2009 Zobrazit více

Poplatky na rok 2009


 

Od 1. března 2009 vybíráme poplatky na rok 2009 – za svoz komunálního odpadu, za psa a za pronájem popelnice. Poplatky lze zaplatit bankovním převodem na účet obce č. 11126151/0100 (jako variabilní symbol uveďte číslo popisné nemovitosti v Ohařích) nebo v hotovosti na OÚ.
Výše všech poplatků je stejná jako v roce 2008.
Místní poplatek za svoz a likvidaci odpadu je splatný ve dvou splátkách vždy k 30.4. a k 30.6. příslušného roku:
  • Nemovitost k rekreaci (chalupa) - 500,- Kč
  • Trvale hlášená osoba - 500,- Kč

Poplatek zatím neuhradilo ani v jedné splátce celkem 30 nemovitostí.


20. 5. 2009 Zobrazit méně

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu

9. 5. 2009 Zobrazit více

Zahájení kombinovaného svozu odpadů

Zahájení kombinovaného svozu odpadů

14. 4. 2009 Zobrazit více

Předávání popelnic na bioodpad

Předávání popelnic na bioodpad.

9. 4. 2009 Zobrazit více

Stránka