Navigace

Obsah

Svoz odpadu zajišťuje pro obec firma SOP, a.s., Pardubická 1630, 535 01  Přelouč.

Sběr komunálního odpadu probíhá každé úterý. V době od dubna do listopadu (dle plánovacího kalendáře na příslušný rok) je prováděn sběr bioodpadu a komunálního odpadu takto:

Komunální odpad : sudý týden

Bioodpad :             lichý týden

Popelnice na bioodpad musí být hnědá.

Poplatek za odpad je 500,- Kč za přihlášeného občana nebo za nemovitost, kde není nikdo hlášen k pobytu. Dětem do 15 ti let je vyměřen poplatek ve výši 400,- Kč.

Osvobození od poplatku za odpad je stanoveno v obecně závazné vyhlášce.

 

Poplatky můžete uhradit:

1. v hotovosti v úředních hodinách na obecním úřadě

2. převodem na účet obce č. 11126151/0100, VS = číslo popisné

 

Obecně závazná vyhláška obce Ohaře č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Plánovací kalendář na rok 2020 - svoz odpadů

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu

Ceník firmy SOP za popelnice - platný k 1.5.2020

!Možnost třídění nápojových plechovek do žlutých nádob, určených pro individuální sběr