Navigace

Obsah

Územní plán obce Ohaře

Územní plán obce Ohaře schválilo zastupitelstvo obce Ohaře usnesením ze dne 28.4.2004.

Změna č. 1 územního plánu obce Ohaře byla vydána zastupitelstvem obce Ohaře dne 21.11.2007, nabytí účinnosti 8.12.2007.

Územní plán Ohaře byl vydán zastupitelstvem obce Ohaře dne 17.04.2012, nabytí účinnosti 03.05.2012.

Změna č. 1 územního plánu Ohaře byla vydána zastupitelstvem obce Ohaře dne 27.05.2013, nabytí účinnosti 12.06.2013.

Právní stav po změně č. 1 územního plánu Ohaře:

Textová část

Základní členění

Hlavní výkres

Hlavní výkres, výřez

 

Veřejně prospěšné stavby

Odkaz na aplikaci "Územně plánovací dokumentace ve Středočeském kraji:

https://gis.kr-stredocesky.cz/js/reg_up/?extent=-681724.4631%2C-1051101.8997%2C-678364.0364%2C-1049361.6787%2C102067