Navigace

Obsah

Z kroniky obce Ohaře

Chloubou našeho hřbitova jsou dvě mohutné lípy, jimž do krásy není v okolí rovno. Podle vyprávění vsazeny byly roku 1783 při stavbě původního hřbitova. Zabloudí-li člověk za letních chvil v ticho našeho hřbitova, upoutá ho jejich zvláštní kouzlo.Každého chodce přivítají a podmaní. Jemné bzučení včel, jež pilně sbírají sladký med, jest ukolébavkou ve věčném spánku mrtvých. Jsou útěchou živým, kteří v nich tuší mocnou ochránkyni a utěšitelku lidského srdce, jež krvácí. Jemné záchvěvy větví, jež si pohrávají šumivými listy, vypráví o dávno uplynulých chvílích a tiše přivítají každého na poslední cestě. Kéž tyto staleté lípy, němí svědkové bolu, po dlouhá ještě léta konejší truchlící v jejich zármutku a pomáhají osušit slzy z lidských očí.

Zapsáno p. prof. J. Hájkem, obecním kronikářem, 1975 – 1989

Stránka

Srpen 2000
- po vichřici

Srpen 2000
- po vichřici

Srpen 2000
- po vichřici

Srpen 2000
- po vichřici

Srpen 2000
- po vichřici

Srpen 2000
- po vichřici

Březen 2007

Březen 2007

Duben 2008

Duben 2008

Duben 2008

Duben 2008

Duben 2008

Duben 2008

Červen 2007

Červen 2007

Červen 2007

Červen 2007

Červen 2007

Červen 2007

Říjen 2007

Říjen 2007

Říjen 2007

Říjen 2007


Stránka